Podmienky registrácie

Proces registrácie

Proces registrácie pozostáva z vyplnenia nevyhnutných údajov, ako užívateľské meno a heslo, meno a priezvisko, kontaktná emailová adresa, korešpondenčná poštová adresa a telefónne číslo. Teda údaje bežne používané v obchodnom styku. Tieto údaje sú po úspešnej registrácii uložené v databáze registrovaných užívateľov stránky Konopne.sk. Pri opätovnom návrate na stránku a prihlásení sa, sú tieto údaje okamžite aktivované a sú použité v prípade, že zákazník opäť nakúpi. Je samozrejme možné vyplniť aj nové údaje. Registrovaný užívateľ si môže v časti "váš účet" aktualizovať prípadné zmeny v týchto údajov.

Použitie údajov a ochrana osobných údajov

Údaje zákazníkov sú používané výhradne pre účely vyhotovenia daňových a účtovných dokladov, pre vyhotovenie dodacích listov, pre účely platieb a reklamácií ap. Nie sú použité inak a Konopne.sk ich v žiadnom prípade neposkytne tretím stranám.

Zrušenie registrácie

Každý registrovaný užívateľ môže svoju registráciu kedykoľvek zrušiť v časti "váš účet, zrušenie účtu". Týmto momentom sú údaje zákazníka z databázy vymazané. Pokiaľ však zákazník uskutočnil objednávku, vyplnené údaje na faktúrach zostávajú zachované pre účely daňovej kontroly.

Informácie o obchodných podmienkach, dodacích lehotách reklamačnom poriadku a iné.