Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Konopne.sk sa riadi príslušnými zákonmi a normami platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Vrátenie tovaru do 14 dní a vrátenie peňazí

Ak s tovarom nie ste spokojní, môžete ho kedykoľvek vrátiť do 14 dní od doručenia. Tovar však musí byť v neporušenom stave. Konopne.sk následne vráti zákazníkovi cenu tovaru v plnej výške prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou. Čiastka za poštovné nie je vratná. Tovar zašlite na adresu odosielateľa uvedenú na vašom balíku. Tovar zasielajte obyčajnou poštou. Dobierkový balík nebude prevzatý.

Štandardná reklamácia nekvalitného alebo poškodeného tovaru

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od Konopne.sk a zaplatený. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Obchodným zákonníkom. Konopne.sk je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.

Postup reklamácie:

  1. kontaktujte nás emailom prípadne telefonicky.
  2. zašlite tovar na adresu odosielateľa vášho balíka - NIE DOBIERKOU.
  3. pribaľte k tovaru faktúru/dodací list a stručný popis problému.
  4. doručenie reklamovaného tovaru k nám, vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
  5. o priebehu reklamácie vás budeme informovať.

Sťažnosť na prepravcu tovaru

V zriedkavých prípadoch sa stáva, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zlého zaobchádzania doručovateľom. Ak sa doručovateľ pokúša doručiť poškodený alebo nekompletný tovar alebo obal, zákazník môže odmietnuť takýto tovar prevziať, prípadne môže ho prevziať, ale zároveň odporúčame zásielku pred doručovateľom otvoriť, starostlivo preskúmať a spísať zápis o škode. Takýto zápis je doručovateľ povinný podpísať.
Ak máte podozrenie, že došlo k poškodeniu tovaru vinou prepravcu, kontaktujte nás prosím neodkladne.